Thumbnail
Access Restriction
Subscribed

Author Chen, Qian ♦ Chen, Hanying ♦ Zheng, Dawei ♦ Kuang, Chenzhong ♦ Fang, Hong ♦ Zou, Bingyu ♦ Zhu, Wuqiang ♦ Bu, Guixue ♦ Jin, Ting ♦ Wang, Zhenzhen ♦ Zhang, Xin ♦ Chen, Ju ♦ Field, Loren J. ♦ Rubart, Michael ♦ Shou, Weinian ♦ Chen, Yan
Source Journal of Biological Chemistry (JBC)
Content type Text
File Format HTM / HTML ♦ PDF
Language English
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Education Level UG and PG
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2009-01-02


Source: Journal of Biological Chemistry (JBC)