Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Ryabchikov, D. ♦ Dorofeev, V. ♦ Ekimov, A. ♦ Gotman, V. ♦ Ivashin, A. ♦ Kachaev, I. ♦ Kalendarev, V. ♦ Kholodenko, M. ♦ Konstantinov, V. ♦ Matveev, V. ♦ Nazarov, E. ♦ Nikolaenko, V. ♦ Plekhanov, A. ♦ Salomatin, Yu. ♦ Sugonyaev, V. ♦ Volkov, E. ♦ Khokhlov, Y. ♦ Zaitsev, A. ♦ Mikhasenko, M. ♦ Polyakov, B.
Source United States Department of Energy Office of Scientific and Technical Information
Content type Text
Language English
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2016-01-22