Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Tchikilev, O. ♦ Ajinenko, I. ♦ Akimenko, S. ♦ Britvich, I. ♦ Britvich, G. ♦ Datsko, K. ♦ Filin, A. ♦ Inyakin, A. ♦ Konstantinov, A. ♦ Konstantinov, V. ♦ Korolkov, I. ♦ Leontiev, V. ♦ Novikov, V. ♦ Obraztsov, V. ♦ Polyakov, V. ♦ Romanovsky, V. ♦ Shelikhov, V. ♦ Smirnov, N. ♦ Uvarov, V. ♦ Yushchenko, O. ♦ Bolotov, V. ♦ Laptev, S. ♦ Pastsjak, A. ♦ Polyarush, A. ♦ Sirodeev, R.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article