Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Pavlenko, E. P. ♦ Shugarov, S. Yu ♦ Simon, A. O. ♦ Sosnovskij, A. A. ♦ Antonyuk, K. A. ♦ Antonyuk, O. I. ♦ Shchurova, A. V. ♦ Baklanov, A. V. ♦ Babina, Ju V. ♦ Sklyanov, A. S. ♦ Vasylenko, V. V. ♦ Godunova, V. G. ♦ Sokolov, I. ♦ Rudakov, I. V.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article