Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Kozlov, Yu V. ♦ Khalturtsev, S. V. ♦ Machulin, I. N. ♦ Martemyanov, A. V. ♦ Martemyanov, V. P. ♦ Sukhotin, S. V. ♦ Tarasenkov, V. G. ♦ Turbin, E. V. ♦ Vyrodov, V. N.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article