Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Group, The HARP-CDP ♦ Bolshakova, A. ♦ Boyko, I. ♦ Chelkov, G. ♦ Dedovitch, D. ♦ Elagin, A. ♦ Emelyanov, D. ♦ Gostkin, M. ♦ Guskov, A. ♦ Kroumchtein, Z. ♦ Nefedov, Y. ♦ Nikolaev, K. ♦ Zhemchugov, A. ♦ Dydak, F. ♦ Wotschack, J. ♦ De Min, A. ♦ Ammosov, V. ♦ Gapienko, V. ♦ Koreshev, V. ♦ Semak, A. ♦ Sviridov, Y. ♦ Usenko, E. ♦ Zaets, V.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article