Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Gorbovskoy, E. S. ♦ Lipunov, V. M. ♦ Kornilov, V. G. ♦ Belinski, A. A. ♦ Kuvshinov, D. A. ♦ Tyurina, N. V. ♦ Sankovich, A. V. ♦ Krylov, A. V. ♦ Shatskiy, N. I. ♦ Balanutsa, P. V. ♦ Chazov, V. V. ♦ Kuznetsov, A. S. ♦ Zimnukhov, A. S. ♦ Shumkov, V. P. ♦ Shurpakov, S. E. ♦ Senik, V. A. ♦ Gareeva, D. V. ♦ Pruzhinskaya, M. V. ♦ Tlatov, A. G. ♦ Parkhomenko, A. V. ♦ Dormidontov, D. V. ♦ Krushinsky, V. V. ♦ Punanova, A. F. ♦ Zalozhnyh, I. S. ♦ Popov, A. A. ♦ Burdanov, A. Yu ♦ Yazev, S. A. ♦ Budnev, N. M. ♦ Ivanov, K. I. ♦ Konstantinov, E. N. ♦ Gress, O. A. ♦ Chuvalaev, O. V. ♦ Yurkov, V. V. ♦ Sergienko, Yu P. ♦ Kudelina, I. V. ♦ Sinyakov, E. V. ♦ Karachentsev, I. D. ♦ Moiseev, A. V. ♦ Fatkhullin, T. A.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article