Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Eremenko, V. V. ♦ Manzhely, V. G. ♦ Varyukhin, V. N. ♦ Alekseev, A. D. ♦ Beloshenko, V. A. ♦ Voronel, A. ♦ Pustovalov, V. V. ♦ Maleev, V. Ya ♦ Gredeskul, S. A. ♦ Mezhov-Deglin, L. P. ♦ Zakharov, A. Yu ♦ Fogel, N. Ya ♦ Vishnevsky, I. I. ♦ Tsukernik, V. M. ♦ Vasyukov, V. N. ♦ Feldman, E. P. ♦ Leont'eva, A. V. ♦ Mamaluy, Yu A. ♦ Levchenko, G. G. ♦ Medvedev, Yu V. ♦ Prokhorov, A. D. ♦ Yurchenko, V. M. ♦ Alapin, B. G. ♦ Ksenofontov, V. G. ♦ Bykov, A. M. ♦ Lakin, E. ♦ Pyatigorskaya, T. L. ♦ Lysak, S. V. ♦ Erenburg, A. I. ♦ Kovalenko, S. ♦ Shatalova, G. E. ♦ Tsybul'sky, E. O. ♦ Prokhorov, A. Yu ♦ Zhikharev, I. V.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article