Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Achasov, M. N. ♦ Aulchenko, V. M. ♦ Berdyugin, A. V. ♦ Bozhenok, A. V. ♦ Bukin, A. D. ♦ Bukin, D. A. ♦ Burdin, S. V. ♦ Dimova, T. V. ♦ Dolinsky, S. I. ♦ Drozdetsky, A. A. ♦ Druzhinin, V. P. ♦ Dubrovin, M. S. ♦ Gaponenko, I. A. ♦ Golubev, V. B. ♦ Ivanchenko, V. N. ♦ Korol, A. A. ♦ Koshuba, S. V. ♦ Kukartsev, G. A. ♦ Lysenko, A. P. ♦ Pakhtusova, E. V. ♦ Pyata, E. E. ♦ Salnikov, A. A. ♦ Shary, V. V. ♦ Serednyakov, S. I. ♦ Sidorov, V. A. ♦ Silagadze, Z. K. ♦ Usov, Yu V. ♦ Valishev, A. A. ♦ Velikzhanin, Yu S. ♦ Zakharov, A. S.
Source arXiv.org
Content type Text
File Format PDF
Language English
Learning Resource Type Article