Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Suwada, Katarzyna
Source Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Content type Text
Publisher Wydawnictwa AGH
File Format HTM / HTML
Date Created 2015-07-11
Copyright Year ©2015
Language German ♦ English ♦ Polish
Subject Domain (in LCC) AZ20-999 ♦ H1-99
Subject Keyword Społeczeństwo szwedzkie ♦ Social Sciences ♦ Ojcostwo ♦ Polityka rodzinna ♦ The humanities ♦ Równość płciowa ♦ General Works ♦ History of scholarship and learning
Abstract Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób szwedzcy ojcowie postrzegają kwestie związane z równościąpłciową i rodzicielstwem. Kluczowy jest tutaj wpływ mechanizmów polityki rodzinnej na sposób myśleniamężczyzn. Artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej z nich opisana jest w perspektywie historycznejszwedzka polityka rodzinna, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających zachęcić ojców do większegozaangażowania się w życie rodzinne. Druga część opiera się na materiale zebranym w ramach wywiadówpogłębionych ze szwedzkimi mężczyznami, przeprowadzonych przez autorkę we wrześniu i październiku2012 roku w Sztokholmie. Jego analiza pokazuje, w jaki sposób ojcowie postrzegają rodzicielstwo i z jakimiproblemami muszą sobie radzić w społeczeństwie, w którym z jednej strony ważne są kwestie równości płciowej,a z drugiej strony ciągle istnieje podział na tradycyjne role rodzicielskie.
ISSN 20843364
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2015-02-01
e-ISSN 20843364
Journal Studia Humanistyczne AGH
Volume Number 13
Issue Number 2
Page Count 15
Starting Page 119
Ending Page 133


Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)