Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Degan, Vladimirđuro
Source Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Content type Text
Publisher Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti
File Format HTM / HTML
Date Created 2018-05-11
Copyright Year ©2003
Language English ♦ Croatian
Subject Domain (in LCC) K
Subject Keyword Maritime delimitations - criteria ♦ Law ♦ Ratifikacija ugovora ♦ Crta sredine ♦ Razgraničenje morskih prostora ♦ Uti possidetis ♦ Legal title ♦ Treaty ratification
Abstract Uti possidetis je načelo opće naravi koje se primjenjuje na delimitaciju (razgraničenje) izmeðu država ukoliko one nakon stjecanja neovisnosti nisu uspjele sklopiti nove ugovore o svojim granicama. Neke su države nastojale otkloniti primjenu toga načela usljed novih dogaðaja, ili temeljem njihovih jednostranih akata, pozivajući se na efektivnost vlasti koju su u nekom prostoru vršile. Kao kriterij razgraničenja nekih morskih prostora neki ugovorni propisi spominju crtu sredine uz posebne okolnosti. Ali članci 74. i 83. Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine u stvari ne sadrže nikakav kriterij razgraničenja gospodarskoga i epikontinentskog pojasa. U ovoj se rasprava analizira kako je spomenuta pitanja razriješio Meðunarodni sud u svojoj presudi iz 2002. godine, i to u svjetlosti prijašnje meðunarodne sudske i arbitražne prakse.
ISSN 13319914
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2003-12-01
e-ISSN 13319914
Journal Poredbeno Pomorsko Pravo
Volume Number 42
Issue Number 157
Page Count 33
Starting Page 1
Ending Page 33


Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)