Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Theodora, Benedek ♦ Zsuzsa, Suciu ♦ Beata, Jako ♦ Imre, Benedek
Source Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Content type Text
Publisher Sciendo
File Format HTM / HTML
Date Created 2015-10-12
Copyright Year ©2014
Language English
Subject Domain (in LCC) R
Subject Keyword Infarct miocardic acut ♦ Inflamaţie ♦ Inflammation ♦ HsCRP ♦ Medicine ♦ Acute myocardial infarction
Abstract Introducere: Scopul studiului a fost evaluarea corelaţiei dintre severitatea afectării coronariene şi persistenţa unor nivele serice crescute ale hs-CRP, un puternic marker inflamator, determinate la 30 de zile post Infarct Miocardic Acut (IMA). Material şi metodă: Studiul a inclus 83 pacienţi consecutivi cu IMA, la care s-a efectuat coronarografie şi angioplastie primară, împărţiţi în două grupuri în funcţie de nivelul hsCRP la 30 de zile postinfarct: grupa 1 - 35 pacienţi cu risc redus, cu nivele de hsCRP<2 mg/l, respectiv grupa 2 - 48 pacienţi cu risc înalt, cu nivele de hsCRP>2 mg/l. Rezultate: Analiza angiografică a relevat prezenţa unei afectări multivasculare la 48.5% din pacienţii grupei 1 versus 72.9% din pacienţii grupei 2 (p=0.037). Scorul Syntax a fost de 22.2 +/- 6.6 la grupa 1 vs 27.07+/-0.94 la grupa 2 (p=0.001), prezentând o corelaţie semnificativă cu valorile hsCRP (r=0.56, p<0.0001). Numărul mediu de coronare afectate a fost de 1.6+/- 0.69 vs 1.97+/-0.73 (p=0.019). Localizarea leziunilor ţintă la nivelul ADA a fost întâlnită la 47.9% din pacienţii grupei 1 vs 20% la grupa 2 (p=0.01) iar prezenţa de stenoze semnificative la nivelul ADA la 42.8% din pacienţii grupei 1 vs 83.3% din pacienţii grupei 2 (p=0.0002). Fracţia de ejecţie la 30 de zile a fost semnificativ mai mică la grupa 2 (52.91+/-4.03 vs 49.04+/-5.74, p=0.001), prezentând o corelaţie inversă cu nivelele hsCRP (r=-0.52, p<0.0001). Concluzii: Persistenţa unui status inflamator în faza postinfarct, evidenţiată de nivelele crescute ale hsCRPcirculant, se asociază cu o severitate mai crescută a afecţiunii coronariene şi o evoluţie mai severă. HsCRP poate contribui la stratificarea riscului postIMA, identificând subsetul de pacienţi la risc pe baza persistenţei nivelelor circulante crescute ale hsCRP la 30 de zile postinfarct.
ISSN 22845623
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2014-03-01
e-ISSN 22845623
Journal Romanian Journal of Laboratory Medicine
Volume Number 22
Issue Number 1
Page Count 13
Starting Page 49
Ending Page 61


Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)