Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Elfmark, Milan ♦ Dvořáková, Tereza ♦ Janura, Miroslav ♦ Svoboda, Zdeněk
Source Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Content type Text
Publisher Palacky University
File Format HTM / HTML
Date Created 2010-03-27
Copyright Year ©2009
Language English
Subject Domain (in LCC) RC1200-1245
Subject Keyword Movement response of the rider ♦ Hippotherapy ♦ Internal medicine ♦ Medicine ♦ Leader of a horse ♦ Sports medicine ♦ 3D videography ♦ Special situations and conditions
Abstract BACKGROUND: The movement of a walking horse is utilized as a tool for a therapeutic effect in hippotherapy. The movement impulses of the horse's back are influenced by the movement action of its limbs, morphology, speed of walk, etc. OBJECTIVE: The aim of the study was to evaluate the influence of the leader on a horse's movement while walking during repeated hippotherapy treatment sessions. METHODS: Three dimensional (3D) videography was used for the assessment of the movements of a horse (selected points on the limbs and back) and a human being (reaction to the horse's movement). The study was done with the repeated measurements (n = 6) of the movement of horses (n = 2) and riders (n = 12) during five weeks of hippotherapy intervention (9 sessions in total) by the different leaders (n = 6) of the horses. RESULTS: There are differences in the range of movement of selected points on the limbs and back of the horse while leading it as done by different leaders (p < 0.05, p < 0.01). The changes in the kinematics of the horse's limbs are transmitted to the horseback movements of horse H1 only within a limited range. The range of the differences on the limbs and back for horse H2 is similar. The movement responses of healthy riders show differences in the lower part of the spine (p < 0.05); in the upper part of the spine the differences are minimal. The horse leader is one of the key factors for adhering to the desired medical effect, which is established on the basis of the intervention of physiotherapy throughout hippotherapy. CONCLUSIONS: As there are a number of factors which could have a negative effect on the movement of the horse (weather, disturbing influences of the environment, low quality surface), the activities of the horse leader in keeping the relevant direction and speed of the horse's movement are decisive factors. This study emphasises the significance of the role of the horse leader in therapy and puts stress on his/her level of professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce) biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu) a jezdce (reakce na pohyb koně) byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6) pohybu koní (n = 2) a jezdců (n = 12) v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí) při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6). Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0). Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01). Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05). ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb koně (počasí, rušivé vlivy prostředí, nekvalitní povrch), rozhoduje aktivita vodiče o dodržení odpovídajícího směru a rychlosti pohybu koně a tím o naplnění léčebného efektu, stanoveného na základě intervence fyzioterapeuta v průběhu hipoterapie. Tato studie zdůrazňuje význam role vodiče v terapii a klade důraz na jeho profesionalitu, kondici, motivaci a standardní výkon.]
ISSN 12121185
Age Range 18 to 22 years ♦ above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study
Learning Resource Type Article
Publisher Date 2009-09-01
e-ISSN 12121185
Journal Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
Volume Number 39
Issue Number 3
Page Count 8
Starting Page 43
Ending Page 50


Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)