Thumbnail
Access Restriction
Open

Author Okoljskih, Pregled ♦ Pri, Parametrov ♦ Málaga, Varovanju Jame Nerja ♦ Carrasco, Francisco ♦ Vadillo, Iñaki ♦ Liñán, Cristina ♦ Andreo, Bartolomé ♦ Durán, Juan José
Source CiteSeerX
Content type Text
File Format PDF
Subject Domain (in DDC) Computer science, information & general works ♦ Data processing & computer science
Subject Keyword Skale Narase ♦ Zra Na Temperatura Zraste Za ♦ Velikim Obiskom ♦ Lovekov Vpliv ♦ Okoljskih Parametrov ♦ Abstract Udc ♦ Okoljski Parametri ♦ Co2 Prenikajo Vode Izkazuje Spremembe ♦ Nasi Enosti Karbonatnih Mineralov ♦ Nasi Enost ♦ Za Desetkratno ♦ Ppm Obdobju Manj Ega Obiska ♦ Jama Nerja ♦ Nara Ajo ♦ Temperatura Skale Ka ♦ Klju Ne Besede ♦ Asu Velikega Obiska ♦ Na Dan ♦ Ejo Lovekov Vpliv ♦ Zraku Narase ♦ Porast Relativne Zra Ne Vlage ♦ Relativna Vla
Abstract relativna vla`nost zraka, koncentracija CO 2 in temperatura skale ka`ejo ~lovekov vpliv. Glavne spremembe okoljskih parametrov so naslednje: 1. zra~na temperatura zraste za 0,2 °C na vsakih 1000 obiskovalcev na dan; 2. relativni porast relativne zra~ne vlage med 2 in 3 %, ki v poletnih dneh dose`e nasi~enost; 3. koncentracija CO 2 v zraku narase do vrednosti med 500 in 700 ppm v obdobju manj{ega obiska in za desetkratno izhodi{~no vrednost ob ~asu velikega obiska (2.800 ppm); 4. temperatura skale narase med 0,02 °C do 0,15 °C na dan in 5. P CO2 prenikajo~e vode izkazuje spremembe, nara{~ajo~e med velikim obiskom in padajo~i indeks nasi~enosti karbonatnih mineralov. Klju~ne besede: jama Nerja, ~lovekov vpliv, okoljski parametri, hidrokemija, varovanje. Abstract UDC: 504.05:551.44(60)
Educational Role Student ♦ Teacher
Age Range above 22 year
Educational Use Research
Education Level UG and PG ♦ Career/Technical Study